Familierådgivning

At være teenager kan være svært

Pris 2495kr.

Familierådgivning – 2 Timer

Hvordan kan teenageproblemer hjælpe familien?

Din teenager hjælper jer med at styrke jeres relationer gennem samtaler om jeres udfordringer. Gennem afdækning af jeres konflikt niveau sætter jeg fokus på hvad det er der ikke fungerer og hvad I kunne tænke jer skulle være anderledes.

Din teenager hjælper jer med at se på specifikke problemstillinger i forhold til jeres teenager. Jeg snakker de unges sprog og kan derfor hjælpe med at ”oversætte” det der bliver sagt. Jeg er eksperter i at komme rundt om udsagn som ”Det ved jeg ikke” og ”fint” – Jeg hjælper med andre ord med at komme bag om budskabet, og giver et bud på hvad kan I gøre som forældre og hvad kan jeres teenager kan gøre?

Din teenager kan hjælpe jeres familie hvis I står i en akut situation. Måske vil jeres teenager ikke gå i skole, trækker sig fra fællesskabet, bliver trist og stille eller modsat voldsomt vred og ophidset. Vi lægger i fællesskab en plan for hvad kan skal gøres og hvilke instanser (f.eks. lærere, SSP, studievejleder, ledelse eller kommune) der i givet fald skal kontaktes.

Copyright © 2024 All rights reserved